Lantliv kapitel 3. 12.     Från sida 12 i den engelska utgåva.tillbaka

En uppmaning till föräldrar

Håll barnen borta från ogudaktiga omgivningar
Inga timliga fördelar får fresta föräldrar att försumma sina barns uppfostran. Närhelst det är möjligt är föräldrar skyldiga att skapa hem på landet för sina barn. Barnen och ungdomarna borde skyddas noga. De borde hållas borta från de ogudaktiga omgivningar som finns i våra städer. Låt dem vara omgivna av inflytandet från ett verkligt kristet hem – ett hem där Kristus bor. – Brev 268 (1906)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.