Lantliv kapitel 3. 14.     Från sida 14 i den engelska utgåva.tillbaka

En uppmaning till föräldrar

Att försäkra sig om det bästa resultatet av våra liv
En dyr bostad, exklusiv inredning, att stoltsera, lyx och bekvämlighet, utgör inte förutsättningarna för ett lyckligt och produktivt liv. Jesus kom till denna jord för att uträtta det viktigaste arbetet som någonsin utförts bland människor. Han kom som Guds ambassadör, för att visa oss hur vi ska leva för att försäkra oss om det bästa i livet. Vilka förutsättningar valde den oändlige Fadern för sin Son? Ett avskilt hem i de galileiska bergen, ett hushåll som försörjde sig på ärligt, respektabelt arbete, ett enkelt liv, dagliga strider mot svårigheter och umbäranden, självuppoffring, sparsamhet och tålmodigt gladlynt arbete, studietimmarna tillsammans med sin mamma med den öppna skriftrullen, tystnaden i gryningen eller solnedgången i den gröna dalen, naturens heliga tjänst, studiet av skapelsen och försynen och själens umgänge med Gud – dessa var förutsättningarna och förmånerna i Jesu tidiga liv.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.