Lantliv kapitel 3. 15.     Från sida 15 i den engelska utgåva.tillbaka

En uppmaning till föräldrar

Ädla män kom från landsbygden
Likadant var det med flertalet av de bästa och ädlaste männen i alla tider. Läs berättelserna om Abraham, Jakob, Josef, Mose, David och Elisa. Studera de mäns liv som levt på senare tid och som visat sig mest värdiga att inneha förtroendeposter och ansvarsfyllda positioner, de män vars inflytande har gjort störst nytta för att göra världen bättre.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.