Lantliv kapitel 3. 16.     Från sida 16 i den engelska utgåva.tillbaka

En uppmaning till föräldrar

Många fördelar med ett aktivt liv utomhus
Det vore bra för er att komma bort från era förvirrande bekymmer, och hitta en avskild plats på landet, där det fördärvliga inflytande på de ungas moral inte är så starkt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.