Lantliv kapitel 3. 16.     Från sida 16 i den engelska utgåva.tillbaka

En uppmaning till föräldrar

Det är sant, ni skulle inte bli helt befriade från besvär och bekymmer på landet, men där skulle ni undvika många onda ting och stänga dörren för en flod av frestelser som hotar att behärska era barns sinnen. De behöver sysselsättning och omväxling. Enformigheten hemma gör dem oroliga och rastlösa, och de har skaffat sig ovanan att umgås med byns dåliga pojkar, och får på så sätt sin utbildning på gatan …

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.