Lantliv kapitel 3. 16.     Från sida 16 i den engelska utgåva.tillbaka

En uppmaning till föräldrar

Vänta er inga mirakel för att rätta till följderna av felaktiga val
Jag betraktar dessa blommor, och varje gång jag ser dem tänker jag på Eden. De är ett uttryck för Guds kärlek till oss. På detta sätt ger han oss en liten försmak av Eden redan i denna värld. Han vill att vi ska glädja oss åt det vackra i hans skapelse, och att vi i det ska se ett uttryck för vad han vill göra för oss.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.