Lantliv kapitel 3. 17.     Från sida 17 i den engelska utgåva.tillbaka

En uppmaning till föräldrar

Han vill att vi ska leva där vi har svängrum. Hans folk ska inte tränga ihop sig i städerna. Han vill att de ska ta sina familjer ut ur städerna, för att de bättre ska kunna förbereda sig för det eviga livet. Snart kommer de att bli tvungna att lämna städerna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.