Lantliv kapitel 3. 12.     Från sida 12 i den engelska utgåva.tillbaka

En uppmaning till föräldrar

Barnens själar, i förhållande till komfort och bekvämlighet
Låt inte längre barnen utsättas för frestelser i de städer som är färdiga för undergång. Herren har varnat och rått oss att dra ut ur städerna. Så låt oss inte göra fler investeringar i städerna. Fäder och mödrar, hur värderar ni era barns själar? Håller ni på att förbereda era familjemedlemmar för förvandling för himlen? Förbereder ni dem för att bli medlemmar i den kungliga familjen, barn till den himmelska Konungen? ”Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Vad är komfort och bekvämlighet värt, jämfört med era barns själar? – Manuskript 76 (1905)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.