Lantliv kapitel 5. 20.     Från sida 20 i den engelska utgåva.tillbaka

Förberedelser för en kris på grund av söndagslagar

Den grupp som verkar för söndagslagar håller på att bli starkare, med sina falska påståenden, och det kommer att medföra förtryck för dem som beslutat sig för att hålla Herrens sabbat. Vi ska bosätta oss där vi kan lyda sabbatsbudet helt och fullt. ”Sex dagar skall du arbeta”, säger Herren, ”och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är HERRENS, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete.” Och vi ska vara försiktiga så att vi inte försätter oss i en situation där det kommer att bli svårt för oss själva och våra barn att hålla sabbaten.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.