Lantliv kapitel 5. 21.     Från sida 21 i den engelska utgåva.tillbaka

Förberedelser för en kris på grund av söndagslagar

Skynda er att göra er redo
När den makt som kungar fått samarbetar med det goda, då beror det på att den som har ansvaret leds av Gud. När makten är allierad med det onda, är den allierad med sataniska krafter, och den kommer att verka för att förgöra dem som tillhör Herren. Den protestantiska världen har rest upp en avguda-sabbat, på en plats där Guds sabbats borde vara, och de går i påvedömets fotspår. Av denna orsak ser jag att det är nödvändigt att Guds folk flyttar ut från städerna till avsides land (platser) där de kan bruka jorden och odla sina egna grödor. På så sätt kan de uppfostra sina barn med enkla och hälsosamma vanor. Jag ser att det är nödvändigt att vi skyndar oss att göra allt redo inför krisen. – Brev 90 (1897)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.