Liv och Hälsa kapitel 11. 59.     Från sida 195 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt elva: Ytterligheter i dieten

Värdet av ett konsekvent liv (1890)
Sjundedagsadventisternas uppfattningar skiljer sig i många avseenden från dem som i allmänhet förekommer. De som framhåller en impopulär sanning bör framför alla andra försöka leva konsekvent. De bör inte anstränga sig för att se hur annorlunda de kan vara, utan försöka komma dem så nära som möjligt som de vill påverka, så att de kan hjälpa dem nå den nivå de själva sätter så stort värde på. Dietreformens förespråkare bör framhålla hälsolärans principer på bästa sätt genom den omsorg de visar sitt eget matbord. De bör tillämpa dessa principer i sitt eget liv, så att dess fördelar på så sätt kommer att rekommenderas till sökarens omdöme.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.