Liv och Hälsa kapitel 11. 59.     Från sida 195 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt elva: Ytterligheter i dieten

Det finns många som förkastar varje reformrörelse, hur förnuftig den än är, om den begränsar aptiten. Man rådfrågar smaken i stället för förståndet och hälsans lagar. Genom dem kommer alla som har lämnat vanans gamla hjulspår och framhåller hälsoreformen att möta motstånd och anses vara för radikala, även om de följer en aldrig så konsekvent kurs. Men ingen bör tillåta att opposition eller hån drar honom bort från reformverket eller får honom att ta lätt på det. Den som är genomsyrad av samma anda som Daniel är varken inskränkt eller egenkär, utan står fast vid det rätta. I allt sitt umgänge, oavsett om det är med trossyskon eller med andra, avviker han inte från principer. Samtidigt visar han ett ädelt, kristuslikt tålamod. Men om man går till ytterligheter i hälsoreformen, kan man inte klandra dem som får motvilja mot den. Allt för ofta får vår religiösa tro dåligt rykte. De som kommer i kontakt med fanatiker inom hälsoreformen kan påstå att det inte finns något gott i den. Detta är ett verk som Satan älskar och som han vill skall fortsätta.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.