Liv och Hälsa kapitel 11. 59.     Från sida 196 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt elva: Ytterligheter i dieten

2. Den andra kategorien tvingar sina egna inskränkta åsikter på andra. Hälsoreformen innehåller sunt förnuft och den bör allvarligt studeras. Man bör inte kritisera någon annan på grund av att denne inte i alla avseenden praktiserar hälsoreformen som man själv. Det är omöjligt att fastställa en regel som passar alla.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.