Liv och Hälsa kapitel 11. 59.     Från sida 197 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt elva: Ytterligheter i dieten

Nödens tid ligger strax framför oss, och då skall Guds folk tvingas äta sparsamt och endast för att uppehålla livet. Men Gud skall förbereda oss för den tiden. Denna ödesdigra tid kommer att bli Guds tillfälle att ge sitt folk kraft och uppehålla dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.