Liv och Hälsa kapitel 11. 60.     Från sida 198 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt elva: Ytterligheter i dieten

När hälsoreform blir hälsoförstörare (1901)
Medan vi kämpar mot frosseri och dryckenskap bör vi ta fasta på de medel och redskap som vi använder för evangeliets framgång. För att kunna arbeta med enkla och klara linjer, måste vi känna till den mänskliga familjens förhållanden. Gud har ordnat för människor i olika delar av världen. De som vill vara Guds medarbetare måste noga tänka igenom hur de framhåller hälsoreformen i Guds stora vingård. De måste noga skilja på den mat som får ätas och inte får ätas. Den mänsklige budbäraren måste samarbeta med den gudomlige Hjälparen när det gäller att framhålla nådens budskap för dem som Gud vill rädda och frälsa.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.