Liv och Hälsa kapitel 11. 60.     Från sida 199 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt elva: Ytterligheter i dieten

Vi måste få kontakt med allmänheten. Om hälsoreformen förkunnas på det mest extrema sättet, kan mer ont än gott åstadkommas. Vi uppmanar dem att sluta äta kött samt sluta dricka te och kaffe. En del säger, att vi även bör sluta använda mjölk. Detta är något vi skall behandla med försiktighet. Det finns fattiga familjer, vars diet består av mjölk och bröd samt någon frukt. All köttmat bör överges, men grönsaker kan lagas smakligt med mjölk eller liknande. När jag predikar evangelium för de fattiga, har jag instruerats säga till dem, att äta den mat som innehåller mest näring. De säger: ”Vad skall vi äta, vi har inte råd att köpa nötter.” Jag kan inte säga till dem att de inte får dricka mjölk, äta ägg eller använda grädde eller smör. Tiden är ännu inte inne att föreskriva den strängaste dieten. Den tid kommer, när vi skall lämna mjölk, grädde, ägg och smör. Men mitt budskap är, att du inte bör oroa dig i förväg. Vänta på att Herren förbereder vägen för dig.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.