Liv och Hälsa kapitel 14. 67.     Från sida 252 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt fjorton: Hälsosam matlagning

Dåligt lagad mat är orsak till sjukdom (1905)
Då kroppen inte får tillräcklig näring försvagas de blodproducerande organen och blodet blir fördärvat.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.