Liv och Hälsa kapitel 14. 67.     Från sida 254 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt fjorton: Hälsosam matlagning

Lär ut matlagningens mysteriumFörsumma inte att lära dina barn att laga mat. Om du lär dem det, ger du dem principer som de måste ha i sin religiösa uppfostran. När du lär dem hälsans principer och enkel matlagning, lägger du grunden till de nyttigaste delarna av deras uppfostran. Det finns religion i bra matlagning och jag ifrågasätter gudsfruktan hos den person, som är alltför likgiltig och vårdslös för att lära sig detta. Om inte maten tillagas hälsosamt och smakligt kan den inte förvandlas till friskt blod, som bygger upp användbara vävnader.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.