Liv och Hälsa kapitel 15. 68.     Från sida 273 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt femton: Hälsosam kost och hälsorestauranger

Samme Gud som gav Israels barn mat från himlen lever och regerar än idag. Han vill att Hans folk skall förstå vad de kan tillaga av hälsokostprodukter, inte bara för sina egna familjer, som de i första hand har ansvar för, utan också för den fattige måste de visa ett kristuslikt sinnelag och inse, att allt vi har är Herrens. Herren menar inte att den fattige skall lida brist på hälsosam mat.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.