Liv och Hälsa kapitel 15. 69.     Från sida 276 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt femton: Hälsosam kost och hälsorestauranger

Nötingredienser bör användas sparsamt (1901)
De som utarbetar matrecept för våra hälsotidningar bör göra detta med stor omsorg. I somliga av dessa har nötter använts alltför frikostigt. Många har skrivit till mig: ”Jag kan inte äta nöträtter, min mage tål dem inte. Vad skall man använda i stället för kött?” En natt tycktes jag stå framför en folksamling, och talade då om för dem, att nötter används för mycket i deras matlagning. Kroppen kan inte smälta den mat, som lagas efter en del av de recept som de använder, men om de använder nötter mera sparsamt skulle resultatet bli mer tillfredsställande.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.