Liv och Hälsa kapitel 15. 69.     Från sida 277 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt femton: Hälsosam kost och hälsorestauranger

Våra restauranger skall följa vissa principer. Du bör ständigt vara på din vakt mot att införa något, som kanske verkar vara ofarligt, men ändå leder till att principer offras. Låt hellre kundkretsen minska än att avvika från rätta principer. Vi måste hålla oss på Herrens väg, vare sig folk talar ont eller gott om oss. Undvik för många ingredienser i maträtterna. Detta utgör alltid en fara med restaurangmat. Enkelhet är en del av hälsoreformen. Tillämpar vi inte enkelhet kan vår verksamhet förlora sitt goda namn och rykte.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.