Liv och Hälsa kapitel 15. 68.     Från sida 267 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt femton: Hälsosam kost och hälsorestauranger

Liksom manna (1902)
Under den senaste natten har mycket uppenbarats för mig. Tillverkning och försäljning av hälsokostprodukter kräver mycket bön och noggranna överväganden. Det finns många människor på många olika platser, som Herren säkert kommer att ge kunskap om hur de skall tillaga hälsosam och smaklig mat, om Han ser att de kommer att använda denna kunskap på rätt sätt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.