Liv och Hälsa kapitel 15. 68.     Från sida 269 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt femton: Hälsosam kost och hälsorestauranger

Gudomlig kunskap uppenbarad (1905)
Herren vill ge sitt folk kunskap om dietreformen. Det skall vara en väsentlig del av undervisningen i våra skolor. När sanningen presenteras på nya platser bör undervisning också ges beträffande dietreformen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.