Liv och Hälsa kapitel 19. 78.     Från sida 334 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt nitton: Efterrätter

(1904)
Jag vill säga till varje familj och till varje församling: Gud skall välsigna dem som arbetar med ”fruktan och bävan” på sin frälsning, så man inte behandlar sin kropp ovist och därigenom omintetgör Guds planer med en själv.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.