Liv och Hälsa kapitel 19. 77.     Från sida 328 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt nitton: Efterrätter

Frikostig användning av mjölk och socker tillsammans borde undvikas. Det blir ett hinder för den levande maskinen och påverkar direkt hjärnan. Enligt det ljus jag har fått är socker skadligt t.o.m. i högre grad än kött. Det bästa är att avstå från söta efterrätter. Du behöver dem inte. Men du behöver ett klart sinne för att kunna tänka i överensstämmelse med Guds vilja.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.