Liv och Hälsa kapitel 4. 38.     Från sida 86 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt fyra: Lämplig kost

Anpassa dieten efter individuella behov (1902)
I fråga om mat borde vi använda sunt förnuft. Då vi märker att vissa saker inte passar oss, kan vi ändra på dieten. Vi kan använda mindre av vissa födoämnen och försöka ändra kombinationerna. Vi kommer snart att erfara de olika kombinationernas verkningar. Må vi som förnuftiga varelser individuellt lära oss principerna och använda vår erfarenhet och vår omdömesförmåga för att avgöra vilken föda som är bäst för oss.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.