Liv och Hälsa kapitel 4. 38.     Från sida 87 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt fyra: Lämplig kost

Den som arbetar i ett hett klimat borde ha mindre arbete än den som arbetar i ett kallare och mer stärkande klimat. Herren vet att vi är stoft. Om vi planerar förståndigt kan vi i varje land få tag i de produkter som är mest lämpliga för hälsan. Ris, majs, vete, havre, bönor, ärter och linser exporteras överallt. Detta tillsammans med frukt och grönsaker som odlas lokalt, ger möjlighet att välja en fullvärdig kost, utan att använda köttmat.... Torkad frukt kan användas regelbundet i födan med gott resultat. Det ger hälsa och krafter för arbetare i alla yrken, mycket mer än man i allmänhet tror.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.