Liv och Hälsa kapitel 4. 36.     Från sida 82 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt fyra: Lämplig kost

Många har bett mig om råd för att kunna bevara sin hälsa. Jag har svarat: Sluta med att bryta lagarna som styr er kropp. Sluta med att tillfredsställa en fördärvad aptit. Ät enkel mat, arbeta och kläd dig hälsoenligt och i överensstämmelse med anständighet och du kommer inte att bli sjuk.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.