Liv och Hälsa kapitel 6. 44.     Från sida 118 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt sex: Ärftlig degenerering

Dagens ungdom är en säker fingervisning om framtidens samhälle. De flesta älskar nöjen och vill inte arbeta. De saknar moraliskt mod till självförnekelse och till det som plikten fordrar. De har liten självbehärskning och blir upprörda av minsta anledning. Många i alla åldrar och samhällsställningar är utan principer och samvetsbetänkligheter. Med sina fåfängliga och slösaktiga vanor dras de till ett lastbart liv och fördärvar samhället, tills vår värld blir ett andra Sodom. Om begären och lidelserna behärskades av gudsfruktan och förnuft, skulle samhället visa ett helt annat ansikte. Gud har aldrig avsett att det nuvarande bedrövliga tillståndet skulle existera. Det har uppstått genom svåra överträdelser av naturens lagar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.