Liv och Hälsa kapitel 6. 45.     Från sida 120 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt sex: Ärftlig degenerering

Att förbereda vägen för alkoholismen (1905)
Alkoholism börjar ofta i hemmet. Genom vanan att äta fet och ohälsosam mat försvagas matsmältningsorganen och ett begär väcks efter ännu mer stimulerande mat. Begär efter stimulanser kommer allt oftare och blir allt svårare att stå emot. Kroppen blir mer eller mindre fylld med gifter, och ju svagare den blir, desto starkare blir längtan efter det som stimulerar. Ett steg i fel riktning förbereder vägen för ett annat. Många som inte skulle göra sig skyldiga till att duka fram vin och alkohol av något slag på sitt bord, överhopar det med mat som väcker en sådan törst efter starka drycker, som det är nästan omöjligt att stå emot.…

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.