Liv och Hälsa kapitel 9. 55.     Från sida 173 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt nio: Regelbundna måltider (1896)

Magen behöver vilopauser. Den måste skötas omsorgsfullt. Magen får inte hållas i ständig verksamhet. Ge detta missbrukade och misshandlade organ lite lugn, ro och vila efter en måltid. Pressa den inte till mer arbete, förrän den fått möjlighet att vila och naturen hunnit producera tillräckligt med magsaft för nästa mål. Minst fem timmar bör förflyta mellan varje måltid, och kom ihåg att två mål om dagen är bättre än tre.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.