Liv och Hälsa kapitel 9. 56.     Från sida 175 i den engelska utgåva.tillbaka

Avsnitt nio: Regelbundna måltider (1896)

Matsmältningsorganen måste få bestämda tider för arbete och vila. Att äta oregelbundet och mellan måltider är ett mycket allvarligt brott mot hälsans lagar. Genom regelbundna vanor och rätt diet kan en försvagad mage gradvis repa sig. Den kan också fostras till att kräva mat åtta gånger om dagen, men för sådant finns inget försvar. I de flesta fall är två mål om dagen att föredra framför tre. Men skulle ett tredje mål behövas, så bör det bestå av något mycket lättsmält, t.ex. någon hälsodryck, frukt eller skorpor.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.