Men jag säger kapitel 1. 10.     Från sida 2 i den engelska utgåva.tillbaka

På bergssluttningen

Det var i Judeen som Jesus först förkunnade evangelium om riket och inbjöd till omvändelse. Det var genom att driva ut dem som skändade templet i Jerusalem som Jesus första gången öppet visade att han var Messias. Den Messias som framför allt skulle rena själens tempel från syndens skuld. Den Messias som skulle bygga upp ett levande och heligt Guds tempel bestående av omvända människor. Men de judiska ledarna ville inte ödmjuka sig och ge sitt erkännande åt den enkle läraren från Nasaret. När Jesus kom tillbaka till Jerusalem igen lyckades de få honom anklagad inför Sanhedrin, det judiska Stora rådet. Det var uteslutande rädslan för folkets upprörda reaktioner som hindrade dem från att redan då försöka ta hans liv. Efter detta lämnade Jesus Judeen för att börja sin verksamhet i Galileen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.