Profetians Ande, band 1 kapitel 11. 103.     Från sida 103 i den engelska utgåva.tillbaka

Isak

Sedan allt hade ordnats, och fadern och brodern hade gett sin tillåtelse, blev Rebecka tillfrågad, om hon ville följa med Abrahams tjänare långt bort från sin fars familj, för att bli Isaks hustru. Hon trodde, med ledning av det skedda, att Gud hade valt ut henne till att bli Isaks hustru, ”och hon sade: jag vill följa med.” Vers 58, danska Bibeln.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.