Profetians Ande, band 1 kapitel 11. 103.     Från sida 103 i den engelska utgåva.tillbaka

Isak

Äktenskapliga förbindelser bestämdes på den tiden i allmänhet av föräldrarna, dock blev ingen tvingad till, att förbinda sig till sådana, som de inte kunde älska. Nå, barnen litade på föräldrarnas omdöme, och följde deras råd, samt älskade dem, som deras gudfruktiga, erfarna föräldrar valde ut åt dem. Det betraktades som en förbrytelse, att göra tvärt om.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.