Profetians Ande, band 1 kapitel 11. 104.     Från sida 104 i den engelska utgåva.tillbaka

Isak

Isak hade uppfostrats i gudsfruktan till ett liv i lydnad. Och då han var fyrtio år gammal, underordnade han sig den gudfruktige, erfarne tjänare, som hans far valt ut åt honom. Han litade på, att Gud skulle leda vägen, då det gällde att finna en hustru åt honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.