Profetians Ande, band 1 kapitel 11. 105.     Från sida 105 i den engelska utgåva.tillbaka

Isak

Abrahams tillvägagångssätt i Isaks uppfostran, som kom honom att älska ett ädelt lydnadens liv, har nedtecknats till gagn för föräldrar, och är ägnat att förmå dem till, att föra befälet över sina barn och hushåll, till att öva rättfärdighet och rättvisa. De borde lära sina barn, att lyda och respektera deras myndighet. Och de borde känna, att det åvilar dem ett ansvar, att påverka sina barns böjelser, så att de lär sig att älska sådana personer, som, efter deras bästa förstånd, kunde vara passande ledsagare för deras söner eller döttrar. Det är ett sorgligt faktum, att Satan behärskar de ungas böjelser i hög grad. Och samma föräldrar hävdar, att dessa böjelser varken bör formas eller hejdas. Det tillvägagångssätt, som Abraham följde, är en tillrättavisning åt alla sådana personer.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.