Profetians Ande, band 3 kapitel 13. 191.     Från sida 191 i den engelska utgåva.tillbaka

Uppståndelsen.

En av de ypperste änglarna utsändes från himmelen. Hans utseende liknar ljungelden och hans kläder äro vita som snö. Han fördriver mörkret från sin väg, och hela himmelen upplyses av hans strålande härlighet. De sovande soldaterna störta upp på en gång, de stå på sina fötter och skåda med bävan och beundran på den upplysta himmelen och den bländande syn, som närmar sig. Jorden darrar och häver sig. Soldaterna, hövitsmännen och skyltvakterna falla alla som döde med ansiktena mot jorden. De onde änglar, vilka jublande hade gjort anspråk på Jesu kropp, fly under förskräckelse från platsen. En av de mäktige, ledande änglarna, som tillika med de andra änglarna hade hållit vakt över sin Mästares grav, ansluter sig till den mäktige ängel, som kom ned från himmelen, och de gå tillsammans genast till graven.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.