Profetians Ande, band 3 kapitel 13. 193.     Från sida 193 i den engelska utgåva.tillbaka

Uppståndelsen.

Det som skedde vid Guds Sons uppståndelse, är en levande bild på den härlighet, som skall uppenbaras, när de rättfärdige skola uppstå vid Kristi andra ankomst i himmelens skyar. Då skola de döde, som sova i sina gravar, höra hans röst och uppstå till livets, och icke blott jorden, utan himmelen skall skakas. Endast några få gravar öppnade sig, då Kristus uppstod; men när han kommer den andra gången, skola alla de käre avsomnade helige, från den rättfärdige Abel till det sista Guds barn, som dör, uppvakna och få ett härligt, oförgängligt liv.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.