Profetians Ande, band 3 kapitel 24. 318.     Från sida 318 i den engelska utgåva.tillbaka

Paulus inleder sin tjänst

Då han verkade i synagogorna, blev hans tro starkare; hans iver, att hålla fast vid att Jesus var Guds Son, blev större inför judarnas våldsamma motstånd. Han kunde inte stanna kvar i Damaskus, ty efter det att judarna till sin överraskning hade uppdagat hans förunderliga omvändelse, och efterföljande arbete, vände de sig strax mot de överväldigande bevis, som framlagts till stöd för Kristi lära. Deras förvåning över Paulus’ omvändelse övergick till intensiv avsky för honom, liksom de hade känt mot Jesus.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.