Profetians Ande, band 3 kapitel 24. 319.     Från sida 319 i den engelska utgåva.tillbaka

Paulus inleder sin tjänst

Han begav sig nu till Jerusalem, önskade att göra apostlarnas bekantskap, i synnerhet Petrus’. Han åstundade att träffa de galiléiska fiskare, som hade levat och bett samt samtalat med Kristus på jorden. Det var med innerlig längtan, som han önskade att träffa de ledande apostlarna. Då Paulus kom in i (320) Jerusalem, betraktade han staden och templet med nya ögon. Han visste nu, att Guds vedergällande domar hängde över dem.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.