Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 323.     Från sida 323 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Medan Petrus utförde sitt arbete, besökte han de heliga i Lydda. Där helade han Eneas, som varit sängbunden i åtta år på grund av förlamning. "Petrus sade till honom: ’Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stå upp och gör själv i ordning din bädd!’ Genast steg han upp. Och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom, och de omvände sig till Herren." Kapitel 9:34, 35.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.