Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 326.     Från sida 326 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Omedelbart efter samtalet med Kornelius begav sig ängeln till Petrus, som var trött och hungrig efter sin resa. Han bad på (327) husets tak. Under bönen fick han en syn: "Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden, och i den fanns alla slag av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: ’Stig upp, Petrus, slakta och ät!’ Petrus svarade: ’Nej, nej, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt eller orent.’ Då sade en röst för andra gången till honom: ’Vad Gud har förklarat för rent skall du inte anse vara orent.’ Detta hände tre gånger, och sedan togs duken strax upp till himlen." Verserna 11-16.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.