Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 327.     Från sida 327 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Här kan vi se det, som sker i Guds plan, för att sätta maskineriet i rörelse, varigenom Hans vilja sker på jorden, såsom ock i himmelen. Petrus hade ännu inte förkunnat evangeliet för hedningarna. Många av dem hade lyssnat intresserat till de sanningar, som han lärde ut, men skiljemuren, som Kristi död hade brutit ned, stod fortfarande kvar i apostlarnas tankar, och utestängde hedningarna från evangeliets förmåner. De grekiska judarna hade tagit emot apostlarnas arbete, och många av dem hade besvarat deras ansträngningar, genom att omfamna Jesu tro; men Kornelius’ omvändelse blev den första betydelsefulla ibland hedningarna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.