Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 327.     Från sida 327 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Synen med duken och dess innehåll, som sänktes ned från himmelen, skulle avväpna Petrus på hans fördomar mot hedningarna, och få honom att förstå, att hednafolk, genom Kristus, skulle få del av judarnas välsignelser och fördelar, och därigenom erhålla samma hjälp som de. Vissa har framhävt, att denna (328) syn skulle visa, att Gud har avlägsnat Sitt förbud mot att äta djurkött, som Han tidigare förklarat vara orent; och att griskött var lämpligt som föda. Detta är en väldigt trångsynt och på hela taget felaktig tolkning, vilken motsägs entydigt i Skriftens berättelse om synen och dess konsekvenser.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.