Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 328.     Från sida 328 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Synen om alla slags levande djur, som duken innehöll, och det som Petrus blev befalld att slakta och äta, var en försäkran om, att det Gud hade renat inte skulle kallas för oheligt och orent av honom. Denna enkla illustration talade till Petrus om hedningarnas sanna tillstånd; att de genom Kristi död gjorts till medarvingar tillsammans med Guds Israel. Den gav Petrus både en tillrättavisning och undervisning. Hans arbete hade dittills begränsats till judarna; och han hade betraktat hedningarna som ett orent släkte, och utestängt dem från Guds löften. Hans tankar skulle nu ledas till insikt om Guds plans världsomspännande omfattning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.