Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 328.     Från sida 328 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Medan han ännu funderade på synen, förklarades den för honom. "Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda, se, då stod männen som Kornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus, och nu ropade de och frågade om Simon, som kallades Petrus, bodde där som gäst. Petrus tänkte ännu på synen, när Anden sade till honom: ’Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem.’" Verserna 17-20.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.