Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 328.     Från sida 328 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Det var ett prövande påbud för Petrus, men han (329) vågade inte följa sina egna känslor, och gick därför ned till sitt rum, och tog emot de budbärare, som Kornelius hade sänt till honom. De omtalade sitt särskilda ärende för aposteln, och i enlighet med den anvisning de hade tagit emot från Gud, gick han genast med på, att ledsaga dem nästa dag. Han gav dem hövligt nattligt härbärge, och på morgonen begav han sig jämte dem till Cesarea, ledsagad av sex av sina bröder, som skulle vara vittnen till alla hans säganden och göranden vid besöket hos hedningarna; ty han visste, att han skulle avkrävas räkenskap för ett sådant direkt motstånd till den judiska tron och läran.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.