Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 330.     Från sida 330 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Hade Petrus höljt sig i den auktoritet och ställning, som den Romersk-katolska Kyrkan tillskriver honom, skulle han snarare ha uppmuntrat Kornelius’ aktning, än dämpat den. Petrus’ så kallade efterföljare kräver, att kungar och kejsare bugar sig för dem, men Petrus hävdade sig bara vara en felande och begränsad människa.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.