Profetians Ande, band 3 kapitel 25. 330.     Från sida 330 i den engelska utgåva.tillbaka

Petrus’ tjänargärning

Petrus talade med Kornelius och dem, som var församlade i hans hus, om judarnas vana att betrakta det som olovligt, att beblanda sig genom umgänge med hedningarna, eftersom det skulle medföra ceremoniell besmittelse. Guds lag hade inte förbjudit detta, utan människors tradition gjorde stor sak av det. Han sade: "’Ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte skall kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma, när ni sände bud efter mig. Och nu vill jag veta varför ni har bett mig komma hit.’" Vers 28.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.